ارگونومیک-چیست-و-تعریف-آن

ارگونومیک چیست ؟؟؟

ارگونومیک چیست ؟ اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم ، می‌توان گفت : فرایند طراحی یا تنظیم مکان های کاری، محصولات و سیستم‌ها به گونه ای است که متناسب با افرادی باشد که از آنها استفاده می کنند.   اکثر مردم ا...

ادامه مطلب