طراحی و اجرای واحدهای درمانی و مطب پزشکان

طراحی و اجرای واحدهای درمانی در تمامی اشکال با طراحی داخلی واحدهای اداری و مسکونی متفاوت است.

تیم تخصصی طراحی واحدهای درمانی در سازینه چوب بصورت مستقل از دیگر واحدهای طراحی عمل می‌کند.

طراحی و اجرای دکوراسیون واحدهای درمانی در سازینه چوب بر اساس قوانین دقیق ملی در حوزه مراکز درمانگاهی و بیمارستانی انجام می‌گیرد. طراحی و اجرای دکوراسیون مراکز فیزیوتراپی تا بیمارستانی ، طیف گسترده‌ای از خدمات سازینه چوب در سالیان متمادی بوده است.

طراحی و اجرای مراکز درمانگاهی و بیمارستان

طراحی و اجرای مراکز درمانگاهی و بیمارستان شاخه‌ای از طراحی دکوراسیون داخلی است.

استفاده از متریال مناسب این بخش و همچنین جا نمایی متناسب با فضای مورد نیاز از جمله مواردیست که بطور کامل باید رعایت شود. به دلیل حجم بالای فضای درمانگاهی و بیمارستان، یک تیم کاملا تخصصی باید مراحل طراحی را انجام دهند که علاوه بر دانش و تجربه بالا در این بخش، کلیه قوانین ملی در زمینه را نیز در طراحی مورد توجه قرار دهند. برای طراحی و اجرای مراکز درمانی، مرحله مشاوره و جلسات حضوری با کارفرمایان باید بطور مداوم تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد. سازینه چوب با ارائه مشاوره تخصصی و طراحی دقیق و جامع ، طراحی و اجرای مراکز درمانگاهی و بیمارستانی را انجام می‌دهد.

طراحی و اجرای دکوراسیون مطب

طراحی و اجرای دکوراسیون مطب از جمله خدمات تخصصی سازینه چوب به جامعه پزشکان کشور است.

طراحی دکوراسیون مطب به تفکیک مناسب هر بخش نیاز دارد.

تمامی بخشهای دکوراسیون مطب باید بر اساس ایجاد آرامش برای مراجعه کنندگان باشد.

نقش رنگ در طراحی دکوراسیون مطب بسیار مؤثر است تا موجب آرامش بیماران شود. استفاده از رنگهای مناسب در طراحی دکوراسیون داخلی مطب نیازمند دانش است که تیم طراحان سازینه چوب بصورت تخصصی این بخش را در طراحی داخلی مطب مد نظر دارند. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در تقسیم بندی فضا در مطب، عدم تبادل صدا در محیط است زیرا برای بیماران حفظ اسرار پزشکی بسیار اولویت دارد.

پلان برداری از فضای موجود
طراحی نقشه اجرایی
طراحی سه بعدی
اجرای نهایی پروژه