کاربر ومیز ایستاده و موس ارگونومیک

ارگونومیک چیست ؟؟؟

کار در فضای اداری و دفاتر نسبتا ایمن است اما ممکن است که کارکنان همچنان در معرض خطر و آسیب در محل کار باشند. وضعیت قرار‌گیری نادرست و محل‌کار نامناسب ممکن است سبب شایع‌ترین آسیب‌های جسمی از جمله درد و رنج در اع...

ادامه مطلب