پارتیشن-چیست-و-انواع-آن

بررسی و تعریف کلی پارتیشن

پارتیشن چیست ؟ تعریف کلی پارتیشن را اگر بخواهیم به آن بپردازیم ، بهتر است به شکل زیر شروع کنیم: پارتیشن در لغت به معنی تقسیم کردن و مجزا کردن می باشد. جدا کننده های کاذب که امروزه با نام پارتیشن شناخته می شو...

ادامه مطلب