آیا انتخاب پارتیشن اداری دست دوم صحیح است ؟؟؟

پارتیشن اداری دست دوم ! آیا می‌شود روی این نکته تمرکز داشت ؟ پارتیشن اداری ، مهمترین آیتم طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای اداری است. از 4 دهه گذشته استفاده از جداکننده بدون استفاده از دیوار کشی سنتی رواج زیادی ...

ادامه مطلب